Opravy a ladenie klávesových hudobných nástrojov
0903 785 146
0903 229 566