Ako to všetko začalo...
...a pokračuje ďalej.
Rodinnú tradíciu klavírnického a organárskeho remesla u nás začali Emil a Ondrej Mattovičovci asi v polovici minulého storočia. Emil Mattovič (otec) sa vyučil u pána Schönhofera v bratislavskej firme na výrobu organov. Krátko po jeho vyučení prišlo znárodňovanie - rušenie súkromných firiem a vytváranie národných podnikov. V jednom z nich s názvom "Sitno" vytvorili prevádzku na opravy hudobných nástrojov. Využívali priestory po znárodnenej firme Werner na Hviezdoslavovom námestí. Tá v Bratislave vyrábala klavíry už od roku 1840, bola staršia ako mnohé české firmy, staršia ako Petrof (1864) či Förster (1859). Neskôr bola táto prevádzka pričlenená k Priemyslovému kombinátu mesta Bratislavy.

V 80-tych rokoch sa presťahovala do nových priestorov na Rezedovej ul. Tu som pracoval spolu s Emilom a Ondrejom až do r.1991.
Ondreja poznajú najmä akordeonisti, chodili za ním so svojimi nástrojmi z celého Slovenska. Okrem ladenia akordeónov sa tiež venoval ladeniu klavírov, hlavne v Bratislave a blízkom okolí.
S otcom Emilom sme za prácou často cestovali najmä po západnom Slovensku. Boli sme pravidelnými návštevníkmi Domu umenia a kúpeľov v Piešťanoch, ale aj hudobných škôl v mnohých mestách (Trnava, Piešťany, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce, Senica, Skalica, Myjava, na juhu šamorín, Dunajská Streda, čalovo (dnešný Veľký Meder) a ďalšie.

V roku 1991 bola opravovňa hudobných nástrojov na Rezedovej ulici zrušená. Tušiac že k tomu príde, s predstihom niekoľkých mesiacov spolu s otcom rozbiehame súkromnú firmu. Pridáva sa k nám aj mladší brat Miloš. V Slovenskej filharmónii máme na starosti servis pôvodného štvormanuálového organa Rieger až do jeho výmeny za nový modernejší, ktorá prebehla v rokoch 2010 - 2012. Poskytujeme služby súkromným osobám i rôznym organizáciám. Patria sem napr. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Hudobné múzeum SNM, Malá Scéna SND, Trnavské divadlo a Západoslovenské múzeum v Trnave, štúdio L+S, Divadlo West, Univerzita Komenského a mnohé iné.